Politika privatnosti

Ne  prikupljamo lične podatke na globalnom internet servisu TZMO-a – korisnik ne daje svoje lične podatke prilikom posete servisu. Međutim, može biti neophodno da korisnik dostavi lične podatke u određenim slučajevima. Vrste podataka: ime, prezime, adresa ili e-mail, obrazovanje i radno iskustvo, datum rođenja, broj telefona. Pored toga, korisnik može da pruži informacije o proizvodima koji ga interesuju kao i druge informacije koje se odnose na njegov način života.

TZMO prikuplja lične podatke koji se odnose na posetioce servisa u cilju pružanja informacija o proizvodima, uslugama i promocijama, sprovođenja istraživanja tržišta ili zadovoljstva kupaca, vođenja prepiski, omogućavanja pretplate ili u slučajevima kada to zahtevaju aplikacije, a takođe i kada je to neophodno za marketinške poslove koje sprovodi TZMO ili nezavisno lice po nalogu. Lični podaci se takođe prikupljaju radi razvijanja saradnje sa poslovnim partnerima i radi slanja besplatnih uzoraka proizvoda. Štaviše, korisnici dostavljaju svoje lične podatke prilikom prijave za rad u TZMO-u. U pojedinim slučajevima, pojedini internet servisi TZMO-a mogu sadržati i druge napomene o načinu korišćenja usluge I procedurama u vezi sa korišćenjem tamo datih informacija.

Internet servis TZMO-a prikuplja informacije pomoću tzv. “kolačića”. Ovo su mali delovi informacija o preferencijama posetilaca, koje korisnik može obrisati ili blokirati u bilo kom trenutku pomoću adekvatnih mehanizama ugrađenih  u svaki veb pretraživač. Koristimo ih da omogućimo posetiocima da personalizuju izgled WWW usluge i da poboljšamo uslužni program. Privremeni kolačići ne sadrže nikakve lične informacije.

Dajemo sve od sebe da predstavljeni proizvodi budu u stalnoj prodaji. Međutim, mogući su kratki prekidi u isporuci. Zadržavamo mogućnost promene tehničkih parametara i dizajna pojedinih proizvoda koji ne bi umanjili kvalitet ili bitno uticali na izgled i funkciju odabranog artikla.

Kompanije koje pripadaju TZMO-u ne otkrivaju lične podatke o svojim klijentima neovlašćenom trećem licu – oni se u potpunosti koriste za sopstvene marketinške svrhe u okviru TZMO-a. Podatke delimo samo sa izvođačima koji su angažovani za obavljanje usluga u naše ime, ali ne ovlašćujemo te izvođače da koriste ili otkrivaju bilo kakve podatke, osim u situacijama kada je potrebno izvršiti naručene usluge ili kada je potrebno da se prilagode zakonskim propisima. Možemo otkriti informacije o korisnicima kada to zahteva zakon.

Lični podaci koje daje korisnik ove usluge zaštićeni su u skladu sa poljskim zakonom. TZMO štiti prikupljene lične podatke od neovlašćenog otkrivanja, upotrebe, modifikacije ili brisanja uspostavljanjem adekvatnih procedura bezbedonosne kontrole u cilju zaštite ličnih podataka koje posedujemo od bilo kakvog mogućeg rizika u skladu sa Zakonom od 29-og avgusta 1997. o zaštiti ličnih informacija koje se mogu identifikovati (Journal of Laws 2002 br. 101 tačka 926).

Ove informacije o zaštiti ličnih podataka biće ažurirane odmah nakon sprovođenja promena u našim procedurama koje se tiču informacija. Korišćenjem ovog sajta posetilac je saglasan sa principima ove informacije o zaštiti ličnih podataka.

Ulažemo sve napore da obezbedimo da informacije prikupljene putem internet budu zaštićene na najbolji mogući način od neovlašćenog pristupa korišćenja.

Korisnik usluge ima pravo na uvid, brisanje ili izmenu svojih ličnih podataka. Dobijanje informacija u vezi sa ličnim podacima, njihovo ažuriranje i brisanje može se obaviti slanjem poruke na sledeću adresu:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

  1. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Torun

Poljska

Aplikacija treba da sadrži sledeće informacije: ime, e-mail adresu, specifikaciju očekivanih usluga (informacije o sačuvanim ličnim podacima, njihovim izmenama ili brisanju).