Politika "kolačića"

1. Veb stranica koristi kolačiće za sklaištenje podataka. 

2. Internet usluga TZMO-a prikuplja informacije pomoću “kolačića”. Ovo su male datoteke koje sadrže informacije o preferencijama korisnika. Kolačići mogu biti izbrisani ili blokirani od strane korisnika u bilo kom trenutku pomoću adekvatnih alata ugrađenih u svaki veb pretraživač. 
Koristimo ih da bismo omogućili korisniku da prilagodi uslugu individualnim potrebama i da poboljšamo koristnost usluge. Kolačići ne čuvaju nikakve lične informacije. 

3. Datoteke kolačića koriste se za: 
a) prilagođavanje sadržaja vebsajta željama korisnika usluge i za optimizaciju uslužnog programa; 
b) sastavljanje statistike, koja pomaže da se razume način na koji korisnici koriste vebsajtove, a zatim da poboljšaju njihovu strukturu i sadržaj; 
c) zadržavanje sesije korisnika usluge (nakon prijavljivanja), tako da korisnik ne mora da prijavu i lozinku na svakom podsajtu usluge 

4. okviru usluge koriste se sledeći kolačići: 
a) kolačići sesije: to su privremeni kolačići koji ostaju na krajnjem uređaju korisnika dok se ne odajvi, napusti vebsajt ili isključi pretraživač. 
b) trajni kolačići: ostaju na krajnjem uređaju mnogo duže; njihovo trajanje je navedeno u parametrima datoteka kolačića ili dok ih korisnik ne odloži.

5. U većini slučajeva, softver, koji se koristi za pregledanje veb lokacija (Veb pretraživač), podrazumevano dozvoljava skladištenje kolačića na krajnjem uređaju korisnika. Korisnici usluge mogu promeniti podešavanja datoteka kolačića u bilo kom trenutku – isključite kolačiće. Više detalja o tome kako se datoteke kolačića mogu koristiti dostupne su u “Pomoć” odeljak u meniju pretraživača. 

6. Operater usluge obaveštava da ograničenja u korišćenju kolačića mogu imati uticaj na neke od funkcionalnosti dostupnih na veb lokaciji.